Zima dziesięciolecia odc.2

W ciągu najbliższego tygodnia z ust naszych schodzić nie będzie słynne „cza ino łopatować” Poranny rozruch ogólnorozwojowy ….