Kolejna sesja Rady PW

Za mną 21 sesja Rady Powiatu Wrocławskiego poprzedzona dwoma posiedzeniami komisji, „Edukacji Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej” i „Komisji Rewizyjnej”. Na sesji której porządek zawierał 22 punkty głosowaliśmy szereg uchwał które wcześniej przeszły między innymi przez Komisję EKiS oraz ZiPS
Między innymi:
👉 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021 – 2026.
👉 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2021 – 2026.
👉 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2021 -2026.
👉 Projekt Uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie zmiany statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich.

I co najważniejsze dla mnie jako byłego sportowca – najważniejsze dla tego środowiska
👉💪🚴👏👉 Projekt Uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród Zarządu Powiatu Wrocławskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej dla Powiatu Wrocławskiego.

Uchwała o tyle ciekawa, że pozwalająca zgłaszać trenerów czy też zawodników którzy z różnych względów nie łapią się na nasz Program Stypendialny. A, że moim zdaniem promocja poprzez sport, promocja nie tylko samego Powiatu ale również pewnych zachowań i nawyków które za sportowcami stoją to najlepsza forma promocji – uchwała jak najbardziej zasadna. Zasadna i słusznie wyróżniająca również trenerów oraz działaczy którzy zawsze gdzieś w cieniu, z boku jako filary a to jednak ich praca jest fundamentem sukcesu zawodnika.

Myślę, że razem z zarządem Dolnośląski Związek Kolarski na najbliższym posiedzeniu ustalimy nasze priorytety w tym temacie. Jak tylko wzór wniosku oraz regulamin zawiśnie na stronach www PW będzie wszystkim łatwiej rozeznać się w jej zasięgu.

Bezpartyjni dla Powiatu | Radni Powiatu Wrocławskiego