Dotacje na zabytki

Dwa pozytywnie rozpatrzone wnioski dla obiektów w Gmina Sobótka w tym naprawa poszycia dachu kościoła na szczycie Góry Ślęża.

Na XXXIII sesji Rady PW pozytywnie przegłosowana została uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na stałe w granicach administracyjnych powiatu wrocławskiego.

Parafia RzymskoKatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennikaw Starym Zamku – Remont konserwatorski dachów kościoła p.w. św. Stanisława – Etap 3B – odtworzenie pokrycia dachu wieży i nakrywy ścian wieży – kwota dotacji 50 000 zł

Parafia RzymskoKatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach – Naprawa pokrycia dachowego na kościele na górze Ślęży 38 000 zł

więcej informacji https://powiatwroclawski.bip.net.pl/?c=563&fbclid=IwAR1TBVa_79TY5gnc9Orqz8xZ6TPqOdZ-G5zojafcT9f5ztH1QzyC44y_Dgs