Huzar – Szwed i Skoda GALL-ICM Wrocław

Produkcja moja i Piotrka Szwedowskiego specjalnie dla salonu Skoda GALL-ICM za pomoc we wsparciu naszych projektów w sezonie 2016